บทความ

ค่าความดังมาตรฐานของแต่ละ Platform Streaming

โดย Millionhead ในวันที่ 10 ต.ค. 2563, 18:00 น.

image

บนแต่ละแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง จะมีค่าความดังมาตรฐานอยู่ เราไปดูกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีค่าความดังมาตรฐานอยู่ที่เท่าไหร่ (มีหน่วยเป็น LUFS loudness units relative to full scale)

 

Use case: Online Streaming 

Max Integrated: –14 LUFS 

Max True Peak: -1dB 

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ
 

Use case: Online Streaming 

Max Integrated: –16 (±1) LUFS 

Max True Peak: -1dB 

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ
 

Use case: Online Streaming 

Max Integrated: –15 LUFS 

Max True Peak: -1dB

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ
 

Use case: Online Streaming

Max Integrated: –14 LUFS

Max True Peak: -1dB

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ
 

Use case: Online Streaming

Max Integrated: –14 LUFS

Max True Peak: -1dB

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ
 

Use case: Online Streaming

Max Integrated Dialog: -27 LUFS

Max True Peak: -2dB

·Use case คือ ใช้ในแฟลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์
·Max Integrated คือ ค่าความดังรวมทั้งเพลงสูงสุด มีหน่วยเป็น LUFS
·Max True Peak คือ ค่า Peak จริงของสัญญาณ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro