นโยบายความเป็นส่วนตัว

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มิลเลี่ยนเฮด กรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราเชื่อมั่นว่านโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ส่งมอบให้ทางบริษัททางอินเตอร์เน็ต จะได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ซึ่งทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุดอนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทํา ดังกล่าว

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสําคัญในการนําเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่านแต่บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของบริษัท ในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

อนึ่งเว็บไซต์แห่งนี้อาจมีการจัดทําการสํารวจเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น สําหรับการพัฒนา และปรับปรุงระบบสั่งซื้อสินค้า และบริการจากเว็บไซต์ ซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการสํารวจที่จะมีขึ้นนั้นหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมด้วยตัวท่านเอง

ในบางโอกาสทางบริษัทจะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้าการบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทําการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มยกเลิกในอีเมลที่เราส่งไป โดยใช้หัวข้อ ขอยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่ทางคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนําไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางบริษัท เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนําเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือบริษัท จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สําคัญยิ่งสําหรับบริษัท ที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด