ยืนยันการชำระเงิน

ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
โทรศัพท์ *
รหัสจอง *
จำนวนเงิน *
วันโอนเงิน *
เวลา *
 
ข้อความเพิ่มเติม
แนบไฟล์ใบโอนเงิน *
เลือกไฟล์ ...
เลือกบัญชีที่โอน (กรุณาเลือกบัญชีที่โอน) *

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชี : กระแสรายวัน
สาขา : เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
เลขที่บัญชี : 058-1-28311-3
ชื่อบัญชี : บริษัท มิลเลี่ยนเฮด กรุ๊ป จำกัด