เงื่อนไขรายละเอียดของการเคลมสินค้า

WARRANTY POLICY

WARRANTY POLICY

เงื่อนไขรายละเอียดของการเคลมสินค้า มีดังนี้

  1. สินค้าที่เสียหาย บกพร่องจากการใช้งานปกติ และมีการตรวจสอบว่าชำรุดเสียหายจากการผลิต และส่งผลต่อการใช้งาน กล่องและอุปกรณ์ภายในต้องครบถ้วนสมบูรณ์
  2. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี , อุบัติเหตุต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการชำรุดเสียหาย เช่น ตกน้ำ สายขาดจากกัน , ก้านหัก รวมถึงสินค้าที่มีการดัดแปลงใดๆ ไม่สามารถเคลมสินค้าได้จ้า
  3. กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หลังจาก 7 วัน ท่านสามารถทำการเคลมสินค้าได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    1. เคลมสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้าน
    2. ส่งสินค้ามาเคลมที่ร้าน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางการสั่งซื้อ เมื่อทางทีมงานได้รับเรื่องแล้วจะรีบติดต่อกลับทางโทรศัพท์โดยเร็วทีสุด
* หมายเหตุ

สินค้าจากแบรนด์ Bose ไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน แต่จะรับประกันระยะเวลาตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถส่งเคลมกับศูนย์บริการได้โดยตรง หรือ ส่งเคลมผ่านทางร้านได้เช่นกัน เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วจะดำเนินการประสานงานกับศูนย์บริการต่อไป

ทางบริษัทขอสวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี