บทความ

6 ฟังก์ชันที่ควรรู้ ก่อนปรับ EQ

โดย Millionhead ในวันที่ 17 ต.ค. 2563, 16:00 น.

image

EQ หรือ Equalizer เป็นเครื่องมือที่ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียงในหลายๆย่านความถี่ (Frequency) ไม่ว่าจะเป็น ทุ้ม กลาง แหลม เพื่อให้ได้เสียงตามต้องการ หรือปรับแต่งเสียงให้เสียงมีความสมจริงและให้เป็นเสียงอย่างที่ผู้ฟังต้องการ

Gain คือ การปรับความดังหรือเบาของความถี่นั้น ๆ ที่เราต้องการจะทำให้มันดังขึ้นหรือเบาลง

 

Frequency คือ ความถี่ต่าง ๆตั้งแต่ 20Hz – 20,000Hz ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับแต่งความถี่ไหน

แต่ EQ บางตัวมีให้ปรับมากกว่า 20,000Hz ขึ้นไป

 

Q (Quality Factor) คือ ความกว้างหรือแคบของ Bandwidth ที่เราต้องการจะปรับ Bandwidth คือขอบเขตที่ EQ จะทำงาน ณ ความถี่นั้น ๆ

 

Curves คือ รูปแบบของ Bandwidth ต่าง ๆ เช่น Bell, Shelf, Band pass, Low pass, High pass ที่จะทำให้เราปรับ EQ ในรูปแบบต่างกันได้ในแต่ละความถี่

 

Slope คือ ความชันของ Filter ที่เราจะใช้ในการ Cut ความถี่ออกไป ส่วนใหญ่จะใช้กับ Low pass และ High pass วัดเป็น dB/octave เป็นความชันที่ยิ่งชันมาก ๆ จะตัดเสียงออกไปได้เยอะมากขึ้นไปด้วย

 

Low Pass ก็คือ High cut และส่วน High pass ก็คือ Low cut นั่นเอง ในส่วนของ Low pass เราอาจจะใช้คัดย่านความถี่สูงของเครื่องดนตรีชิ้นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคาร์แรคเตอร์ใหม่ๆของเสียงตามที่เราต้องการ ในส่วนของ High pass เรามักจะใช้ในการตัดย่าความถี่ต่ำของเสียงร้อง หรือเสียงเครื่องดนตรีอื่น ๆที่มีย่าน Low end มากเกินไป หรือมีย่านความถี่ต่ำรบกวน ทำให้เสียงที่ได้ยิน ฟังดูไม่ชัดเจน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro