บทความ

5 ชนิดฟอร์แมตไฟล์เสียง ที่คุณต้องรู้ !

โดย Millionhead ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563, 18:00 น.

Uncompressed Audio – เป็นประเภทของไฟล์เสียงที่เป็นเสียงจริงของไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตในระบบดิจิตอลโดยไม่มีการปรุงแต่ง ไฟล์ประเภทนี้จะมีเสียงที่แม่นที่สุดแต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 34 MB ต่อนาทีสำหรับ 24-bit 96kHz Stereo

Lossy Compression - เป็นประเภทของไฟล์เสียงที่ถูก Compress มาแล้วทำให้ข้อมูลเสียงบางส่วนในไฟล์อาจจะหายไป แต่ขนาดของไฟล์จะเล็กลง หาก Convert ไฟล์เสียงมาเป็นประเภทนี้ไม่ดีจะทำให้ข้อมูลเสียงที่หายไปและเสียงแปลกปลอมเข้ามาในไฟล์ แต่ถ้าไฟล์ถูก Convert มาดีจะไม่ได้ยินความแตกต่างของเสียงแน่นอน

Lossless Compression – เป็นประเภทไฟล์เสียงที่ทำหน้าทีเดียวกันกับ Lossy Compression แต่จะไม่มีการสูญหายของข้อมูล แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่า Lossy Compression ประมาณ 2-5 เท่า

MP3 ย่อมาจาก MPEG-1 Audio Layer 3 และเป็นไฟล์เสียงที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Lossy Compression ซึ่ง MP3 เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่มีคนรู้จักมากที่สุด ระบบของ MP3 คือการตัดย่านเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินออกไป ลดคุณภาพของเสียงที่ไม่ชัดออก และ Compress ไฟล์เสียงให้มีพื้นที่มากขึ้นเพื่อที่จะลดขนาดของไฟล์ลง

WAV ย่อมาจาก Waveform Audio File Format ที่เคยถูกเรียกว่าเป็นไฟล์เสียงของบริษัท Windows ซึ่ง WAV เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Uncompressed Audio และเป็นไฟล์มาตรฐานของไฟล์เสียง คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Apple สามารถเปิดไฟล์ที่เป็น WAV ได้ปกติ

AIFF ย่อมาจาก Audio Interchange File Format เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่ถูกพัฑนาโดยบริษัท Apple และเป็นชนิดของไฟล์เสียงที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Uncompressed Audio ซึ่งคนที่ใช้ Windows ของบริษัท Windows สามารถเปิดไฟล์ที่เป็น AIFF ได้ปกติเช่นกัน

FLAC ย่อมาจาก Free Lossless Audio Codec เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Lossless Compression และเป็นชนิดของไฟล์เสียงที่คนนิยมใช้มากที่สุดเวลาที่ต้องการจะลดขนาดของไฟล์เสียงอยากเก็บข้อมูลของเสียงไว้ครบ

FLAC จะย่อขนาดไฟล์หรือ Compress ไฟล์ต้นฉบับได้ถึง 60% โดยที่จะไม่เสียข้อมูลของเสียงและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า MP3 ในการลดขนาดไฟล์และเก็บทุกข้อมูลของเสียง

ALAC ย่อมาจาก Apple Lossless Audio Codec เป็นชนิดของไฟล์เสียงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Apple และเป็นชนิดของไฟล์ที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Lossless Compression ซึ่งมีการใช้งานเหมือนกับ FLAC แต่จะแตกต่างกันตรงที่การทำงานด้าน Compression ของทั้งคู่

ALAC สามารถใช้ได้แค่บนผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั่นและผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่สามารถใช้ FLAC ได้เพราะ iTunes และ iOS ไม่รองรับ FLAC

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 061-649-9144 , 02-719-2097

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro