วีดีโอ

6 ชนิดของสายสัญญาณที่คนทำเพลงควรรู้

โดย Millionhead ในวันที่ 13 ม.ค. 2564, 18:30 น.

fb

Unbalanced เป็นสายสัญญาณที่ใช้ทั้งหมดสองขั้วเท่านั้นคือ ขั้วบวกและขั้วดิน ความแรงของสัญญาณ Unbalanced จะอยู่ที่ -10dBv สายสัญญาณประเภท Unbalanced ไม่เหมาะกับงานที่ต้องเดินสายยาวๆที่เกิน 3-4 เมตร เพราะถ้ายิ่งสายยาวค่าความต้านทาน (Impedance) ก็จะสูงขึ้น ทำให้สูญเสียสัญญาณ

Balanced ใช้สายสัญญาณทั้งหมดถึงสามขั้วด้วยกัน ได้แก่ ขั้วบวก ขั้วลบ และขั้วดิน ความแรงของสัญญาณจะอยู่ที่ +4dBv เป็นผลทำให้ ได้กระแสสัญญาณในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เราใช้สายสัญญาณในระยะทางที่เพิ่มขึ้นได้ โดยลดการสูญเสียสัญญาณที่มาจากความต้านทาน (Impedance) ที่อยู่ในสายสัญญาณลงไปได้มาก คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เสียง noise ตํ่าลง มีมิติชัดเจน ย่านความถี่สมบูรณ์มากขึ้น

มีอะไรบ้างไปดูกันเลย!!!!!!!

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro