บทความ

สูตรคำนวณการปรับค่า Delay Time และ Reverb Time แบบคนคูลๆ

โดย Millionhead ในวันที่ 13 ก.พ. 2564, 18:30 น.

image

หน่วยของค่า Delay time หรือ Reverb time จะมีหน่วยเป็น ms (milliseconds)

ขั้นตอนแรกให้เรา เอาเลข 60,000 ตั้ง หารด้วยค่า Tempo (มีหน่วยเป็น BPM) ของเพลงที่เราทำ ผลลัพธ์จะเท่ากับโน้ตตัวดำของเพลง ตัวเลขจะมีค่าเป็นหน่วย ms

จากนั้น ถ้าเราต้องการความยาวของเสียงที่ Delay เป็นโน้ตตัวไหน เราก็สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้ตามส่วนโน้ตได้เลย อย่างเช่น

60000 / 120 = 500 ms

500 ms = โน้ตตัวดำของเพลง

ถ้าต้องการความยาวเป็นค่าโน้ตตัวขาว 500 x 2 = 1000 ms

ถ้าต้องการความยาวเป็นค่าโน้ตตัวกลม 500 x 4 = 2000 ms

ถ้าต้องการความยาวเป็นค่าโน้ตตัวขเบ็ด 1 ชั้น 500 / 2 = 250 ms

แค่นี้เราก็จะได้ค่า Delay time และ Reverb time ที่ตรงกับห้องของเพลงแล้ว

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro