บทความ

Monitor Controller คืออะไร? ใช้ทำอะไรบ้าง?

โดย Millionhead ในวันที่ 20 มี.ค. 2564, 18:34 น.

Monitor Controller คือเครื่องมือ Hardware ที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งสัญญาณเสียงออกไปสำหรับการ Monitoring ฟังเสียงต่างๆให้มีความหลากหลายในการเลือกฟังและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถควบคุมสัญญาณเสียงต่างๆภายในปุ่มเดียว รูปแบบการใช้งานและฟังก์ชันของ Monitor Controller ส่วนมากจะมีรูปแบบการใช้งานและฟังก์ชันที่คล้ายๆกันถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือจากคนละแบรนด์หรือคนละรุ่นก็ตาม ซึ่งเบื้องต้นจะมีรูปแบบการใช้งานและฟังก์ชันดังนี้

1.Input  คือสัญญาณขาเข้า ซึ่ง Monitor Controller ต้องรับเสียงมาจากแหล่งกำเนิดเสียงหรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้เสียงนั้นเข้ามาอยู่ใน Monitor Controller ก่อนที่เราจะเลือกส่งไปยัง Output ต่างๆสำหรับการ monitor เพื่อฟัง

เช่น Input ของ Monitor Controller รับเสียงมาจาก Output ของ Interface แล้วค่อย Out จาก Monitor Controller ไปยังเครื่องมือต่างๆ ( ลำโพง, หูฟัง )

2.Speaker Output คือสัญญาณขาออกที่แยกเป็น L/R สำหรับส่งสัญญาณเสียงไปยังลำโพง ซึ่ง Monitor Controller ส่วนมากจะมี Speaker Output มากกว่า 1 คู่ และสามารถเลือกได้ว่าจะสลับฟังลำโพงคู่ไหนได้ทำให้เราสามารถ A/B เช็คได้เลย

** ถ้า Audio Interface ของเรามีช่อง Speaker Output สำหรับลำโพงแค่คู่เดียว แต่เราอยากต่อลำโพงเพิ่มอีกก็สามารถใช้ Monitor Controller เพื่อเพิ่มช่อง Speaker Output สำหรับต่อไปยังลำโพงอีกหลายๆคู่ได้ **

3.Phone Output คือสัญญาณขาออกสำหรับส่งสัญญาณเสียงไปยังหูฟัง  ซึ่ง Monitor Controller ส่วนมากจะมี Phone Output มากกว่า 1  และมี knob ควบคุม volume แยกของแต่ละ Phone Output เลย

** ถ้า Audio Interface ของเรามีช่อง Phone Output สำหรับหูฟังแค่ตัวเดียว แต่เราอยากต่อหูฟังเพิ่มอีกก็สามารถใช้ Monitor Controller เพื่อเพิ่มช่อง Phone Output สำหรับต่อไปยังหูฟังอีกหลายๆตัวได้ **

4.Volume Control คือ Knob สำหรับควบคุมตัว Volume หรือความดังเบาของเสียง ซึ่งจะทำงานแยกจาก knob ควบคุม volume ของ Phone Output

5.Talkback/Cue คือ ฟังก์ชันสำหรับการพูดคุยโต้ตอบ เนื่องจาก Monitor Controller ส่วนมากจากมีไมค์โครโฟนในตัวเพื่อที่ Sound Engineer/Producer ที่อยู่ใน Control Room สามารถกดปุ่ม Talkback สื่อสารหรือให้คิวกับนักดนตรีที่กำลังอัดเสียงอยู่ใน Studio ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อไมค์โครโฟนเพิ่มให้ยุ่งยาก

6.Mono คือ ฟังก์ชันรวมสัญญาณเป็นโมโน สำหรับฟัง Mono Check

7.Mute/Dim คือ ฟังก์ชันสำหรับ Mute หรือปิดเสียง และ Dim สำหรับการลดระดับเสียงภายในปุ่มเดียว


 

 

 

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 061-649-9144 , 02-719-2097

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro