บทความ

Di Box คืออะไร?

โดย Millionhead ในวันที่ 10 ก.ค. 2564, 17:41 น.

image

Di box หรือ direct injection box เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณ, แปลงค่าความต้านทานเพื่อส่งสัญญาณเข้าใน Mixer หรืออุปกรณ์อื่นๆ และ Di box ทำการแปลงสัญญาณจาก Unbalance Signal เป็น Balance Signal และ Di box ของบางยี่ห้อจะสามารถป้องกันไฟย้อนได้ด้วยเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่อุปกรณ์

Di Box มี 2 ชนิด คือ

1.Passive Di Box เป็น Di Box ที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงในการทำงานตัววงจรภายในจะเป็นหม้อแปลง ใช้การนำสัญญาณเสียงเพื่อส่งผ่านไปยังภาค output โดยจะนำ input ที่เป็น unbalance แปลงเป็น Balance ไปยังภาค output

2.Active Di Box เป็น Di Box ที่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันสำหรับหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เนื่องจากวงจรภายในไม่ใช่หม้อแปลงเหมือนชนิด Passive แต่ภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการแปลงสัญญาณจาก Unbalance ให้เป็นสัญญาณ Balance และทำการบาลานซ์ Di Box ชนิด Active ยังให้สัญญาณ output ที่แรงกว่าชนิด Passive ที่ไม่ได้ใช้หม้อแปลงอีกด้วย

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @millionheadpro
Facebook : millionheadpro
Instagram : millionheadpro